BUREAUCRACY


60 officers of ISS accorded promotion to Senior Administrative Grade
60 officers of ISS accorded promotion to Senior Administrative Grade


In total, 60 officers of Indian Statistical Service (ISS) have been elevated to Senior Administrative Grade (HAG). The 60 names are: P K Banerjee, Siddharath Kundu, Praveen Shukla, Bandana Sen, Ajay Baksi, Chandramani Sharma, P Manickam, Kishore Kumar, M K Ujjainia, Raj Kumar, Kishore Baburao Surwade, M M Singh, Kiran Kumar Ravuri, Snehalata Sethi, P Bhanumati, Salil K Mukhopadhayay, Rajesh Bhatia, Sunitha Bhaskar, R Rajesh, Gaya Prasad, K Manao Singh, Ratna Chowdhury, Anil Digambar Patil, Anupam Lahiri, N Sangeetha, Rohit Bhardwaj, Prakash C Lakchaura, Supriya Roy, Dhananjay P Srivastava, Nilanjan Chatterjee, Chandra Shekhar Mishra, Sunil Kumar Singh, sunil Prakash Bhardwaj, Anuja Bapat, Arindam Modak, Biswajit Das, Dhrijesh Kumar Tiwari, Ashutosh Ojha, Reena Singh, Radha R Ashrit, Amitava Saha, P A Mini D Satish, Dinesh Kumar, Roshan Lal Sahu, Tarak Chandra Patra, M G Jayasree, Navanita Gogoi, K S Rejimon, Satyajit Paul, P Manoj Kumar, Santosh, Brijednra Singh, Dheeraj Kumar Ojha, Soumya Chakraborty, Pankaj Srivastava, Sanjeev Kumar, Dilip Kumar Sinha, Onkar Prosd Ghosh and Richa Shankar.Bureaucracy News