BUREAUCRACY


46 IRS-C&CE officers elevated to NFSG
46 IRS-C&CE officers elevated to NFSG


In total 46 officers of Indian Revenue Service of Customs & Central Excise have been elevated Non-Functional Selection Grade (NFSG). The names are: A Syam Sundar, Gautam Wahi, Akshay Joshi, Yogesh Shrma, Pritee Chaudhary, Priya Goel, P Vinitha Sekhar, Dr Chetan R C, Himani Bhayana, Gayan Chand Jain, Rahul Rajput, Senthil Nathan S, Kotraswamy M, Mohit Agrawal, Arvind Kumar, Assem Nanda, Dharamjeet Kumar, Gaurav Singh, Narender Singyh, Alok Kumar, Ravi Kiran Edara, Sadhu Narasimha Reddy, Deepshikha Arora, Akhatar Rashid, Gurkaran Singh Bains, Ranjeet Kumar, Sidlingappa Teli, Lokesh Kumar Lilhare, Prabhat Kamal Rameshwaram, Vishal Pal Singh, pankaj Kumar, Dr K Kalimuthu, Vishwanath, Sumit Kumar Yadav,, R L Ramesh Ram, Sangeeta Karmakar, Sujata Priyadarshini, Dr Ezhilmathi K, Ashok Kumar, Saroj Kumar Behera, Dr Pandurang Kondiram Raut, K Padmavathy, Mahaveer Prasad Meena, L Beimopha, Vikas Kumar Jeph and Bharat Prakash.Bureaucracy News